Monday, April 28, 2008

Wet Friday

ผ่านไปแล้วกับศุกร์หรรษาการปั่นรวมกันครั้งแรกของ FARFAST และ BKKfixed ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำไม่หยุด แต่ฝนก็ไม่สามารถหยุดพวกเราได้เช่นกัน นับเป็นก้าวแรกของการพบปะอันดีสู่ก้าวต่อๆไปของกลุ่มนักปั่นฟิคเกียร์บ้านเรา :) 

No comments: